ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง6565
3ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง150150
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8585
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
7การติดตั้งบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 380380