ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ชั่วโมง2424
2การบำรุงรักษาและการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 30 ชั่วโมง2220
3การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2525
รวม 7169