ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมสตรีเบื้องต้น 18 ชั่วโมง2020
2การจัดดอกไม้สด 18 ชั่วโมง2020
3การชงกาแฟ และเครื่องดื่ม 18 ชั่วโมง2020
4การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 18 ชั่วโมง2020
รวม 8080