ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
2ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง3634
3การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2222
4ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง8080
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง245244
รวม 403400