ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสาน 18 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020
3การทำดอกไม้จันทร์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060