ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2121
3การซ่อมและการบำรุงรักษานาฬิกาข้อมือแบบเวิร์ลคลาส 30 ชั่วโมง1111
4เทคนิคการอัดกรอบพระพลาสติกกันน้ำ 30 ชั่วโมง2020
รวม 7272