ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง22
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง43
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง88
4ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง65
5ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง22
รวม 2220