ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2222
2การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2020
3การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง2019
4การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2323
รวม 8584