ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
4การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการอัดกรอบพระพลาสติกกันน้ำ 30 ชั่วโมง2019
6แม่บ้านทันสมัย 30 ชั่วโมง2020
7การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 140139