ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสารผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากหวายเทียม 18 ชั่วโมง6060
รวม 6060