ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
2การทำอาหารจานด่วน 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040