ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 42 ชั่วโมง2020
รวม 2020