ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง4040
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง125125
3การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง125125
5ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง5050
6บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
7การก่อผนังอิฐมวลเบา 30 ชั่วโมง2020
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง100100
รวม 500500