ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2323
2การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4545
3การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2016
รวม 8884