ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2018
2การเชื่อมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก 30 ชั่วโมง2020
3การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2020
4การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 8078