ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
2การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 ชั่วโมง4040
รวม 6060