ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040