ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง4141
รวม 6161