ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง220220
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง8080
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
6การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
7ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
8ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง6060
9การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง6060
10การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
รวม 600600