ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2929
2การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง3131
3การปักผ้าประยุกต์ด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
6การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
รวม 160160