ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง100100
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
4การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง120120
5การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 300300