ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 18 ชั่วโมง2020
2การทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040