ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชั่วโมง2222
2การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 18 ชั่วโมง2320
รวม 4542