ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้องเซรามิคโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนว 18 ชั่วโมง3939
3การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 18 ชั่วโมง4040
รวม 9999