ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง4040
รวม 6060