ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 18 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040