ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง100100
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง140140
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4040
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง4040
รวม 380380