ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง4040
2การถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060