ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
3การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง2018
4เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
รวม 8078