ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
3การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060