ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง1513
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4544
3เทคโนโลยีRobotงานเชื่อม 30 ชั่วโมง1212
4ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง1010
5การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง2320
รวม 10599