ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2525
2การทำมุ้งลวดอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2020
รวม 4545