ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำไอศกรีม 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040