ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 ชั่วโมง2020
2ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง3434
รวม 5454