ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การผลิตสื่อโฆษณา และหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง3030
2นักผลิตสื่อและพัฒนาสื่อออนไลน์ 18 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง3535
รวม 8585