ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2525
2การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง5050
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2525
4ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง2522
5การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง100100
6บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
7การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง7575
8การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง7574
9การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง5049
10การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง7575
11การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง7575
รวม 600595