ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชั่วโมง2121
2การบริการธุรกิจที่พักแบบวิถีใหม่ 18 ชั่วโมง4839
3พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง1512
รวม 8472