ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการทำเบ้าและการแต่งหุ่นขาเทียมระดับเหนือเข่าที่แม่นนยำและถูกหลักชีวกลศาสตร์ 30 ชั่วโมง2626
2เทคนิคการประกอบขาเทียมระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน 30 ชั่วโมง3030
3การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ 18 ชั่วโมง8887
4เทคนิคการทำเบ้าขาเทียมที่มีความกระชับพอดีกับตอขา 30 ชั่วโมง3030
5เทคนิคการทำเบ้าและการแต่งหุ่นขาเทียมระดับใต้เข่าที่แม่นนยำและถูกหลักชีวกลศาสตร์ 30 ชั่วโมง2626
รวม 200199