ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ชั่วโมง3030
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2121
3การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร) 30 ชั่วโมง2020
4การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2323
5การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 114114