ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ชั่วโมง2222
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชั่วโมง4040
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2014
รวม 8276