ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 18 ชั่วโมง4040
2การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ 18 ชั่วโมง8078
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
รวม 140138