ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2525
2เทคนิคขั้นสูงของการเป็นช่างผมมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2019
3บาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2323
4การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2523
รวม 9390