ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
2การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 4141