ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำดอกไม้จากดินไทย 30 ชั่วโมง2020
รวม 2020