ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบี้อง 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 18 ชั่วโมง6060
รวม 8080