ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1511
2ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1010
3ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง33
4ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง109
รวม 3833