ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2020
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2323
3การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2626
4การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2018
รวม 8987