ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040