ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งและการตรวจทดสอบระบบก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 30 ชั่วโมง2121
2การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2017
รวม 4138