ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง129
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง178
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง30
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1513
5ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง54
รวม 5234